×

Inhoudstafel

Deel 1 - Werk aan de winkel
1.1. Koopkracht – De afbrokkeling gaat verder 1.2. Belgische werknemers kosten niet te veel 1.3. Productiviteit en lonen - werknemers krijgen niet het deel waar ze recht op hebben 1.4. Het inkomen van een CEO was in 2017 haast 7X zo groot als dat van een werknemer 1.5. Belastingen op ondernemingen: helemaal niet te hoog 1.6. Belgische bedrijven liggen aan het subsidieinfuus 1.7. De loonkloof: een oud zeer
Deel 2 – Arbeid is geen koopwaar
2.1. Heeft België echt een groeispurt gemaakt? 2.2. Hoe zit het met de beloofde jobs? 2.3. Werkloosheid en armoede: de werkloosheid "daalt"
Deel 3 - Het hoofd bieden aan de flexonzekerheid en opkomende digitalisering
3.1. Deeltijdse en tijdelijke jobs 3.2. Flexi-jobs = dumpingjobs 3.3. Ziekte en reïntegratie 3.4. De digitale kloof
Deel 4 – Verbreed en verdiep de toegang tot de sociale zekerheid
4.1. Sociale uitkeringen: onvoldoende om risico's mee te dekken 4.2. Onze pensioenen laten niet toe waardig ouder te worden
Deel 5 – Een rechtvaardige transitie als waarborg voor een duurzame toekomst
5.1. Investeer in duurzame mobiliteit 5.2. Te veel energiearmoede in België

Werk aan de winkel
Op naar een rechtvaardige fiscaliteit

1.5 Belastingen op ondernemingen: helemaal niet te hoog

De bedrijven hebben van deze regering een cadeau van formaat gekregen: een forse daling van de vennootschapsbelasting. Omdat de belastingen op ondernemen in België te hoog zijn? Uit internationale vergelijkingen blijkt dat niet het geval te zijn. Ze zijn eerder gemiddeld.

Bron: Benchmarking Working Europe, ETUI (2018)

Maar de regering-Michel gaat graag mee in een internationale tendens om bedrijven steeds minder te belasten. Er is een race to the bottom op vlak van fiscaliteit die steeds meer druk legt op werknemers en consumenten. Die laatsten kunnen hun winsten niet verschepen richting Panama of Bahama’s, of dreigen te verhuizen naar een lageloonland.

De tendens van ‘steeds minder’ wordt duidelijk wanneer we de vennootschapsbelastingregimes van de wereld doorheen de tijd met elkaar vergelijken. Uit onderzoek van Jahnsen en Pomerleau (Corporate Income Tax Rates around the World, 2017) blijkt dat de tarieven voor vennootschapsbelasting overal ter wereld dalen. Onderstaande grafiek toont aan dat het meest toegepaste tarief in de jaren ’80 lag tussen 40 en 45%. Anno 2017 is dit als gezakt naar 20% - 25%.

www.taxfoundation.org

© 2018 Federaal ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)
Sitemap
Disclaimer