×

Inhoudstafel

Deel 1 - Werk aan de winkel
1.1. Koopkracht – De afbrokkeling gaat verder 1.2. Belgische werknemers kosten niet te veel 1.3. Productiviteit en lonen - werknemers krijgen niet het deel waar ze recht op hebben 1.4. Het inkomen van een CEO was in 2017 haast 7X zo groot als dat van een werknemer 1.5. Belastingen op ondernemingen: helemaal niet te hoog 1.6. Belgische bedrijven liggen aan het subsidieinfuus 1.7. De loonkloof: een oud zeer
Deel 2 – Arbeid is geen koopwaar
2.1. Heeft België echt een groeispurt gemaakt? 2.2. Hoe zit het met de beloofde jobs? 2.3. Werkloosheid en armoede: de werkloosheid "daalt"
Deel 3 - Het hoofd bieden aan de flexonzekerheid en opkomende digitalisering
3.1. Deeltijdse en tijdelijke jobs 3.2. Flexi-jobs = dumpingjobs 3.3. Ziekte en reïntegratie 3.4. De digitale kloof
Deel 4 – Verbreed en verdiep de toegang tot de sociale zekerheid
4.1. Sociale uitkeringen: onvoldoende om risico's mee te dekken 4.2. Onze pensioenen laten niet toe waardig ouder te worden
Deel 5 – Een rechtvaardige transitie als waarborg voor een duurzame toekomst
5.1. Investeer in duurzame mobiliteit 5.2. Te veel energiearmoede in België

Arbeid is geen koopwaar
Heeft België echt een groeispurt gemaakt?

2.1 Heeft België echt een groeispurt gemaakt?

De Belgische economie groeide voor het aantreden van de regering-Michel beter dan het gemiddelde van de eurozone. De afwezigheid van een al te zwaar besparingsbeleid en een basisrespect voor de loonvorming en sociale gesprekspartners speelden daarin een belangrijke rol.

Dat veranderde met Michel: zware besparingen, een extra rem op de overheidsinvesteringen en een drastische knip in de lonen en uitkeringen lieten hun impact voelen. Onze economische groei ligt drie jaar na het aantreden van de regering-Michel ver achter op het gemiddelde van de eurozone, ondanks een positieve macro-economische context.

Bron: Eurostat

Het argument van de regering “de rest van de EU moest een inhaalbeweging maken, dus het is logisch dat België nu onder het euro-gemiddelde ligt”, klopt niet. Landen als Zweden, Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg kenden ook een mildere recessie zoals in België, en toch doen zij het nu beter dan het eurogemiddelde. Sinds de regering-Michel aantrad, staat België op plaats 25 (op 28 Europese landen) qua economische groei. Bovendien liggen we ondertussen al meer dan twee jaar onder het eurogemiddelde en diept dit verschil verder uit. Het is het regeringsbeleid dat een rem zet op de economische ontwikkeling.

© 2018 Federaal ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)
Sitemap
Disclaimer