×

Inhoudstafel

Deel 1 - Werk aan de winkel
1.1. Koopkracht – De afbrokkeling gaat verder 1.2. Belgische werknemers kosten niet te veel 1.3. Productiviteit en lonen - werknemers krijgen niet het deel waar ze recht op hebben 1.4. Het inkomen van een CEO was in 2017 haast 7X zo groot als dat van een werknemer 1.5. Belastingen op ondernemingen: helemaal niet te hoog 1.6. Belgische bedrijven liggen aan het subsidieinfuus 1.7. De loonkloof: een oud zeer
Deel 2 – Arbeid is geen koopwaar
2.1. Heeft België echt een groeispurt gemaakt? 2.2. Hoe zit het met de beloofde jobs? 2.3. Werkloosheid en armoede: de werkloosheid "daalt"
Deel 3 - Het hoofd bieden aan de flexonzekerheid en opkomende digitalisering
3.1. Deeltijdse en tijdelijke jobs 3.2. Flexi-jobs = dumpingjobs 3.3. Ziekte en reïntegratie 3.4. De digitale kloof
Deel 4 – Verbreed en verdiep de toegang tot de sociale zekerheid
4.1. Sociale uitkeringen: onvoldoende om risico's mee te dekken 4.2. Onze pensioenen laten niet toe waardig ouder te worden
Deel 5 – Een rechtvaardige transitie als waarborg voor een duurzame toekomst
5.1. Investeer in duurzame mobiliteit 5.2. Te veel energiearmoede in België

Werk aan de winkel
Op naar een rechtvaardige fiscaliteit

1.6 Belgische bedrijven liggen aan het subsidieinfuus

De roep van de bedrijven om minder belastingen te betalen en lagere loonkosten te dragen is niet alleen onrechtvaardig in het licht van eerlijke bijdragen aan de collectieve welvaart. Ze smaakt ook zuur omwille van twee vaststellingen.

1. Aandeelhouders (de eigenaars van bedrijven) in de privésector zagen hun inkomen al sterk toenemen in vergelijking met de werknemers.

(miljard euro)

1995

2016

% stijging

werknemers (lonen + sociale zekerheid)

78.024

151.216

93,8%

Aandeelhouders (dividenden)

7.275

30.621

320,9%

Bron: NBB (2018), sectoren s11 & s12

2. Bedrijven worden zwaar gesubsidieerd en dat op twee manieren: ze moeten een pak sociale zekerheidsbijdragen (die wel van uw loon af worden gehouden) niet doorstorten naar de RSZ en ze ontvangen voor miljarden aan loonsubsidies (fiscale vrijstellingen voor bepaalde werkregimes).

(miljard euro)

1996

2016

loonsubsidies (excl. Doelgroepen)

0,3

6,2

Patronale bijdrageverminderingen

1,3

7,4

totaal

1,6

13,6

Bron: CRB (2017)

De Belgische bedrijven werden dus in 2016 voor meer dan 13 miljard euro gesubsidieerd. Het kan toeval zijn, maar de Belgische bedrijven betaalden in datzelfde jaar voor 14,5 miljard euro aan vennootschapsbelasting…

© 2018 Federaal ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)
Sitemap
Disclaimer