×

Inhoudstafel

Deel 1 - Werk aan de winkel
1.1. Koopkracht – De afbrokkeling gaat verder 1.2. Belgische werknemers kosten niet te veel 1.3. Productiviteit en lonen - werknemers krijgen niet het deel waar ze recht op hebben 1.4. Het inkomen van een CEO was in 2017 haast 7X zo groot als dat van een werknemer 1.5. Belastingen op ondernemingen: helemaal niet te hoog 1.6. Belgische bedrijven liggen aan het subsidieinfuus 1.7. De loonkloof: een oud zeer
Deel 2 – Arbeid is geen koopwaar
2.1. Heeft België echt een groeispurt gemaakt? 2.2. Hoe zit het met de beloofde jobs? 2.3. Werkloosheid en armoede: de werkloosheid "daalt"
Deel 3 - Het hoofd bieden aan de flexonzekerheid en opkomende digitalisering
3.1. Deeltijdse en tijdelijke jobs 3.2. Flexi-jobs = dumpingjobs 3.3. Ziekte en reïntegratie 3.4. De digitale kloof
Deel 4 – Verbreed en verdiep de toegang tot de sociale zekerheid
4.1. Sociale uitkeringen: onvoldoende om risico's mee te dekken 4.2. Onze pensioenen laten niet toe waardig ouder te worden
Deel 5 – Een rechtvaardige transitie als waarborg voor een duurzame toekomst
5.1. Investeer in duurzame mobiliteit 5.2. Te veel energiearmoede in België

Werk aan de winkel
Herstel van onze koopkracht

1.2 Belgische werknemers kosten niet te veel

En toch zeggen sommigen dat werknemers ‘te veel kosten’ en boven hun stand leven. Dat is een opmerkelijke uitspraak, omdat de Europese Commissie recent cijfers vrijgaf over de evolutie van het totale beschikbare inkomen sinds het jaar 2000. In dat beschikbare inkomen zitten ook de inkomens uit vermogen en sociale uitkeringen. Wat blijkt? Van de landen waarmee we ons economisch kunnen vergelijken doen enkel de vier landen die in een diepe crisis zaten, het slechter nl. Griekenland, Italië, Portugal en Spanje. Boven onze stand leven? Dat is zeker niet het geval.

De werknemers zouden volgens werkgevers en regering nog steeds te duur zijn om bedrijven ‘competitief’ genoeg te houden. Maar dat klopt niet. Ja, een Belgische werknemer kost iets meer, maar hij brengt de bedrijven ook een pak meer op. Dat kunnen we meten aan de hand van de productiviteit. Bedrijven laten een investeringsbeslissing immers niet enkel afhangen van de kostprijs van een uur arbeid, maar vooral hoeveel het hen opbrengt.

België

buurlanden

verschil

productiviteit

51,5

45,9

12,2%

uurloonkosten

37,5

33.3

12,6%

uurloonkosten rekening houdend met productiviteit

1,373

1,378

0,30%

Bron: CRB 2018

Het loonkostenverschil wordt volledig gecompenseerd door de hogere productiviteit in België. Er is dus geen enkel effect op onze competitiviteit en de werkgelegenheidscreatie wordt niet afgeremd door hogere loonkosten.

© 2018 Federaal ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)
Sitemap
Disclaimer