×

Inhoudstafel

Deel 1 - Werk aan de winkel
1.1. Koopkracht – De afbrokkeling gaat verder 1.2. Belgische werknemers kosten niet te veel 1.3. Productiviteit en lonen - werknemers krijgen niet het deel waar ze recht op hebben 1.4. Het inkomen van een CEO was in 2017 haast 7X zo groot als dat van een werknemer 1.5. Belastingen op ondernemingen: helemaal niet te hoog 1.6. Belgische bedrijven liggen aan het subsidieinfuus 1.7. De loonkloof: een oud zeer
Deel 2 – Arbeid is geen koopwaar
2.1. Heeft België echt een groeispurt gemaakt? 2.2. Hoe zit het met de beloofde jobs? 2.3. Werkloosheid en armoede: de werkloosheid "daalt"
Deel 3 - Het hoofd bieden aan de flexonzekerheid en opkomende digitalisering
3.1. Deeltijdse en tijdelijke jobs 3.2. Flexi-jobs = dumpingjobs 3.3. Ziekte en reïntegratie 3.4. De digitale kloof
Deel 4 – Verbreed en verdiep de toegang tot de sociale zekerheid
4.1. Sociale uitkeringen: onvoldoende om risico's mee te dekken 4.2. Onze pensioenen laten niet toe waardig ouder te worden
Deel 5 – Een rechtvaardige transitie als waarborg voor een duurzame toekomst
5.1. Investeer in duurzame mobiliteit 5.2. Te veel energiearmoede in België

Het hoofd bieden aan de flexonzekerheid en opkomende digitalisering
Deeltijds jobs en tijdelijke contracten: vooral ongewild

3.1 Deeltijdse en tijdelijke job

Deeltijdse arbeid wordt nog vaak gezien als een praktische oplossing om de combinatie arbeid-gezin leefbaar te maken. Vaak wordt vergeten dat de overgrote meerderheid onvrijwillig deeltijds werkt, met stevige gevolgen voor het inkomen en pensioen. Slechts 8% kiest voor een deeltijdse job omdat men geen voltijdse job wil uitvoeren. De genderongelijkheid op dit aspect is bovendien gigantisch: 41% van de vrouwen werkt deeltijds, tegenover slechts 10% bij de mannen.

Bron: Eurostat 2018

Tijdelijke arbeid (via interim of een tijdelijke contract) kan een persoonlijke keuze zijn. Maar Europees onderzoek toont dat dit in België slechts voor ongeveer 20% van de gevallen geldt. België scoort immers erg slechts op het vlak van onvrijwillige tijdelijke arbeid.

Bron: Eurostat, 2018

Het meest extreme voorbeeld van flexibiliteit zijn de dagcontracten in de interimsector. Het aantal uitzendkrachten dat een heel jaar door met dagcontracten tewerkgesteld is, stijgt jaar op jaar. In 2017 werkten op die manier meer dan 16.000 Belgen in totale onzekerheid.

© 2018 Federaal ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)
Sitemap
Disclaimer