×

Inhoudstafel

Deel 1 - Werk aan de winkel
1.1. Koopkracht – De afbrokkeling gaat verder 1.2. Belgische werknemers kosten niet te veel 1.3. Productiviteit en lonen - werknemers krijgen niet het deel waar ze recht op hebben 1.4. Het inkomen van een CEO was in 2017 haast 7X zo groot als dat van een werknemer 1.5. Belastingen op ondernemingen: helemaal niet te hoog 1.6. Belgische bedrijven liggen aan het subsidieinfuus 1.7. De loonkloof: een oud zeer
Deel 2 – Arbeid is geen koopwaar
2.1. Heeft België echt een groeispurt gemaakt? 2.2. Hoe zit het met de beloofde jobs? 2.3. Werkloosheid en armoede: de werkloosheid "daalt"
Deel 3 - Het hoofd bieden aan de flexonzekerheid en opkomende digitalisering
3.1. Deeltijdse en tijdelijke jobs 3.2. Flexi-jobs = dumpingjobs 3.3. Ziekte en reïntegratie 3.4. De digitale kloof
Deel 4 – Verbreed en verdiep de toegang tot de sociale zekerheid
4.1. Sociale uitkeringen: onvoldoende om risico's mee te dekken 4.2. Onze pensioenen laten niet toe waardig ouder te worden
Deel 5 – Een rechtvaardige transitie als waarborg voor een duurzame toekomst
5.1. Investeer in duurzame mobiliteit 5.2. Te veel energiearmoede in België

Het hoofd bieden aan de flexonzekerheid en opkomende digitalisering
Digitale kloof

3.4 De digitale kloof

In België kampt nog ongeveer 15% van de totale bevolking (met verschillen volgens de leeftijdscategorieën) met de digitale kloof, zelfs al is deze de laatste jaren sterk teruggedrongen. Bij de 65 tot 74-jarigen bedraagt de digitale kloof meer dan 40 %. De digitale kloof gaat over burgers die geen toegang hebben tot de informatie- en communicatietechnologieën, waaronder het internet, omwille van:

Bron: OESO, 2018

© 2018 Federaal ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)
Sitemap
Disclaimer