×

Inhoudstafel

Deel 1 - Werk aan de winkel
1.1. Koopkracht – De afbrokkeling gaat verder 1.2. Belgische werknemers kosten niet te veel 1.3. Productiviteit en lonen - werknemers krijgen niet het deel waar ze recht op hebben 1.4. Het inkomen van een CEO was in 2017 haast 7X zo groot als dat van een werknemer 1.5. Belastingen op ondernemingen: helemaal niet te hoog 1.6. Belgische bedrijven liggen aan het subsidieinfuus 1.7. De loonkloof: een oud zeer
Deel 2 – Arbeid is geen koopwaar
2.1. Heeft België echt een groeispurt gemaakt? 2.2. Hoe zit het met de beloofde jobs? 2.3. Werkloosheid en armoede: de werkloosheid "daalt"
Deel 3 - Het hoofd bieden aan de flexonzekerheid en opkomende digitalisering
3.1. Deeltijdse en tijdelijke jobs 3.2. Flexi-jobs = dumpingjobs 3.3. Ziekte en reïntegratie 3.4. De digitale kloof
Deel 4 – Verbreed en verdiep de toegang tot de sociale zekerheid
4.1. Sociale uitkeringen: onvoldoende om risico's mee te dekken 4.2. Onze pensioenen laten niet toe waardig ouder te worden
Deel 5 – Een rechtvaardige transitie als waarborg voor een duurzame toekomst
5.1. Investeer in duurzame mobiliteit 5.2. Te veel energiearmoede in België

Een rechtvaardige transitie als waarborg voor een duurzame toekomst
Te veel energiearmoede in België

5.2 Te veel energiearmoede in België

Bron: Barometer Energiearmoede (2009-2015) – Koning Boudewijnstichting, derde uitgave 2017

In 2015 werden 22% van de Waalse gezinnen, bijna 13% van de Brusselse gezinnen en 10,8% van de Vlaamse gezinnen getroffen door energiearmoede. Deze gezinnen konden niet aan hun verwarmingsbehoeften voldoen wegens gebrek aan financiële middelen of wegens de staat van de woning.

14,5% van de gezinnen betaalt een te hoge energiefactuur in verhouding tot hun beschikbaar inkomen (na aftrek van de woonkosten). Hun ‘te veel’ aan energiekosten in verhouding tot de ‘normale energiekosten’ zou maandelijks ongeveer 53 euro bedragen.

3,9% van de gezinnen beperkt hun energieverbruik zodanig dat hun basisbehoeften niet zijn gedekt. Het gemiddelde verschil tussen de energiekosten van gezinnen in verborgen energiearmoede en wat ‘normaal’ wordt geacht, zou ongeveer 77 euro per maand bedragen.

5,1% van de gezinnen vreest dat ze hun woning niet behoorlijk kunnen verwarmen.

Alleenstaanden en dan vooral alleenstaande vrouwen ouder dan 65 jaar en eenoudergezinnen lopen een groter risico op energiearmoede.

terug naar begin
© 2018 Federaal ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)
Sitemap
Disclaimer