×

Inhoudstafel

Deel 1 - Werk aan de winkel
1.1. Koopkracht – De afbrokkeling gaat verder 1.2. Belgische werknemers kosten niet te veel 1.3. Productiviteit en lonen - werknemers krijgen niet het deel waar ze recht op hebben 1.4. Het inkomen van een CEO was in 2017 haast 7X zo groot als dat van een werknemer 1.5. Belastingen op ondernemingen: helemaal niet te hoog 1.6. Belgische bedrijven liggen aan het subsidieinfuus 1.7. De loonkloof: een oud zeer
Deel 2 – Arbeid is geen koopwaar
2.1. Heeft België echt een groeispurt gemaakt? 2.2. Hoe zit het met de beloofde jobs? 2.3. Werkloosheid en armoede: de werkloosheid "daalt"
Deel 3 - Het hoofd bieden aan de flexonzekerheid en opkomende digitalisering
3.1. Deeltijdse en tijdelijke jobs 3.2. Flexi-jobs = dumpingjobs 3.3. Ziekte en reïntegratie 3.4. De digitale kloof
Deel 4 – Verbreed en verdiep de toegang tot de sociale zekerheid
4.1. Sociale uitkeringen: onvoldoende om risico's mee te dekken 4.2. Onze pensioenen laten niet toe waardig ouder te worden
Deel 5 – Een rechtvaardige transitie als waarborg voor een duurzame toekomst
5.1. Investeer in duurzame mobiliteit 5.2. Te veel energiearmoede in België

Het hoofd bieden aan de flexonzekerheid en opkomende digitalisering
Deeltijds jobs en tijdelijke contracten: vooral ongewild

3.2 Flexi-jobs = dumpingjobs

Begin 2016 voerde de regering-Michel een regeling in waarbij iedereen die minimaal 4/5de werkt er een kleine job in de horeca of andere sectoren bij kan nemen. Het zijn dumpingjobs waarop amper sociale zekerheid wordt betaald. Bovendien vormen ze helemaal geen oplossing voor werklozen, want een flexi-job is voor hen niet toegankelijk.

RSZ, 2018

De regering-Michel vond dit nog niet genoeg en creëerde ondanks zwaar protest van zelfstandigen en vakbonden nog een anders systeem: het onbelast bijverdienen door het doen van allerlei klusjes, werken in de platformeconomie of het verenigingsleven. Opnieuw een bedreiging voor reguliere jobs en een drainage van onze sociale zekerheid.

Werk is al erg flexibel georganiseerd in België: verlengbare dagen, overuren, atypische uren, deeltijdwerk. Volgens de ABVV Modern Times-enquête werkt 80,8% van de respondenten overdag, van maandag tot vrijdag, maar atypische uren zijn gebruikelijk. Zo werken meer dan 31% van de respondenten ook zaterdags en 11% wordt geconfronteerd met nachtwerk.

© 2018 Federaal ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)
Sitemap
Disclaimer