×

Inhoudstafel

Deel 1 - Werk aan de winkel
1.1. Koopkracht – De afbrokkeling gaat verder 1.2. Belgische werknemers kosten niet te veel 1.3. Productiviteit en lonen - werknemers krijgen niet het deel waar ze recht op hebben 1.4. Het inkomen van een CEO was in 2017 haast 7X zo groot als dat van een werknemer 1.5. Belastingen op ondernemingen: helemaal niet te hoog 1.6. Belgische bedrijven liggen aan het subsidieinfuus 1.7. De loonkloof: een oud zeer
Deel 2 – Arbeid is geen koopwaar
2.1. Heeft België echt een groeispurt gemaakt? 2.2. Hoe zit het met de beloofde jobs? 2.3. Werkloosheid en armoede: de werkloosheid "daalt"
Deel 3 - Het hoofd bieden aan de flexonzekerheid en opkomende digitalisering
3.1. Deeltijdse en tijdelijke jobs 3.2. Flexi-jobs = dumpingjobs 3.3. Ziekte en reïntegratie 3.4. De digitale kloof
Deel 4 – Verbreed en verdiep de toegang tot de sociale zekerheid
4.1. Sociale uitkeringen: onvoldoende om risico's mee te dekken 4.2. Onze pensioenen laten niet toe waardig ouder te worden
Deel 5 – Een rechtvaardige transitie als waarborg voor een duurzame toekomst
5.1. Investeer in duurzame mobiliteit 5.2. Te veel energiearmoede in België

Verbreed en verdiep de toegang tot de sociale zekerheid
Onze pensioenen laten niet toe om waardig ouder te worden

4.2 Onze pensioenen laten niet toe om waardig ouder te worden

“De pensioenen zijn niet betaalbaar, de pensioenen liggen te hoog. De broeksriem aanhalen, besparen.” Dat is wat sommige politici uitbrengen als het over pensioenen gaat. Maar leven ouderen in België eigenlijk wel een overdadig leven?

We kunnen dit op Europees vlak bekijken door na te gaan hoe het mediaaninkomen van 60-plussers zich verhoudt tot het inkomen van personen onder 60 jaar. Zo rekenen we ook andere inkomensbronnen mee.

Bron: Eurostat, 2018

Voor de eurozone in zijn geheel ligt het inkomen van 60+ers 3% onder dat van de rest van de bevolking. In België gaat het om 22%. Onze ouderen lijden dus een zwaar inkomensverlies wanneer ze stoppen met werken. En dat verlies is veel groter bij Belgische 60+’ers in vergelijking met andere landen.

Een belangrijke verklaring hiervoor? Onze lage wettelijke pensioenen. Het gemiddeld wettelijk pensioen in België ligt op 1.182 euro voor een man en 882 euro voor een vrouw. De gemiddelde kostprijs van een rusthuis ligt een pak hoger.

Bron: Kenniscentrum pensioenen, Socmut (rusthuisbarometer)

Het wettelijk minimumpensioen is te laag, net zoals de meeste sociale minima. Het minimumpensioen na een volledige carrière bedraagt voor een alleenstaande 1.220 euro per maand. Dat is net een fractie boven de Europese armoededrempel.

© 2018 Federaal ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)
Sitemap
Disclaimer