×

Inhoudstafel

Deel 1 - Werk aan de winkel
1.1. Koopkracht – De afbrokkeling gaat verder 1.2. Belgische werknemers kosten niet te veel 1.3. Productiviteit en lonen - werknemers krijgen niet het deel waar ze recht op hebben 1.4. Het inkomen van een CEO was in 2017 haast 7X zo groot als dat van een werknemer 1.5. Belastingen op ondernemingen: helemaal niet te hoog 1.6. Belgische bedrijven liggen aan het subsidieinfuus 1.7. De loonkloof: een oud zeer
Deel 2 – Arbeid is geen koopwaar
2.1. Heeft België echt een groeispurt gemaakt? 2.2. Hoe zit het met de beloofde jobs? 2.3. Werkloosheid en armoede: de werkloosheid "daalt"
Deel 3 - Het hoofd bieden aan de flexonzekerheid en opkomende digitalisering
3.1. Deeltijdse en tijdelijke jobs 3.2. Flexi-jobs = dumpingjobs 3.3. Ziekte en reïntegratie 3.4. De digitale kloof
Deel 4 – Verbreed en verdiep de toegang tot de sociale zekerheid
4.1. Sociale uitkeringen: onvoldoende om risico's mee te dekken 4.2. Onze pensioenen laten niet toe waardig ouder te worden
Deel 5 – Een rechtvaardige transitie als waarborg voor een duurzame toekomst
5.1. Investeer in duurzame mobiliteit 5.2. Te veel energiearmoede in België

Werk aan de winkel
Herstel van onze koopkracht

1.3 Productiviteit en lonen – werknemers krijgen niet het deel waar ze recht op hebben

Na de Tweede Wereldoorlog werd in een ‘sociaal pact’ de afspraak gemaakt om de opbrengsten uit de stijgende productie gelijk te verdelen tussen de eigenaars van productiemiddelen (aandeelhouders) en werknemers. Tot midden jaren tachtig was dat ook zo. Sinds de oliecrisis zijn de machtsverhoudingen tussen arbeid en kapitaal in het voordeel van die laatste gewijzigd. En de afgelopen 20 jaar beterde het er niet op.

Bron: OESO 2018

En het beleid van de regering Michel heeft de situatie nog verergert (inkapselen loonvorming, promoten ‘alternatieve’ verloningsvormen,…). Dat betekent dat aandeelhouders en de superrijken een steeds groter deel van de koek voor zichzelf houden. Hierdoor daalt, “het aandeel” van werknemers in de economie. Opvallend: de gestage terugval van het loonaandeel sinds het aantreden van de regering Michel.

Bron: NBB 2018

© 2018 Federaal ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)
Sitemap
Disclaimer