×

Inhoudstafel

Deel 1 - Werk aan de winkel
1.1. Koopkracht – De afbrokkeling gaat verder 1.2. Belgische werknemers kosten niet te veel 1.3. Productiviteit en lonen - werknemers krijgen niet het deel waar ze recht op hebben 1.4. Het inkomen van een CEO was in 2017 haast 7X zo groot als dat van een werknemer 1.5. Belastingen op ondernemingen: helemaal niet te hoog 1.6. Belgische bedrijven liggen aan het subsidieinfuus 1.7. De loonkloof: een oud zeer
Deel 2 – Arbeid is geen koopwaar
2.1. Heeft België echt een groeispurt gemaakt? 2.2. Hoe zit het met de beloofde jobs? 2.3. Werkloosheid en armoede: de werkloosheid "daalt"
Deel 3 - Het hoofd bieden aan de flexonzekerheid en opkomende digitalisering
3.1. Deeltijdse en tijdelijke jobs 3.2. Flexi-jobs = dumpingjobs 3.3. Ziekte en reïntegratie 3.4. De digitale kloof
Deel 4 – Verbreed en verdiep de toegang tot de sociale zekerheid
4.1. Sociale uitkeringen: onvoldoende om risico's mee te dekken 4.2. Onze pensioenen laten niet toe waardig ouder te worden
Deel 5 – Een rechtvaardige transitie als waarborg voor een duurzame toekomst
5.1. Investeer in duurzame mobiliteit 5.2. Te veel energiearmoede in België

Verbreed en verdiep de toegang tot de sociale zekerheid
Sociale uitkeringen: onvoldoende om risico’s mee te dekken

4.1 Sociale uitkeringen: onvoldoende om risico’s mee te dekken

België scoort niet uitzonderlijk goed op vlak van armoede. Wanneer we kijken naar de armoedegraad vóór de tussenkomst van belastingen of sociale zekerheid (dus in feite een België zonder herverdeling of sociale vangnetten) dan zou bijna vier op tien Belgen in problemen komen.

Bron: OESO, 2018

Na tussenkomst van de onze sociale zekerheid en fiscaliteit daalt de kans op armoede fors. De vangnetten in de sociale zekerheid die we ontwikkeld hebben, zijn dus efficiënt in het temperen van armoede door het herverdelen van inkomen over verschillende inkomensklassen. Maar dat betekent niet dat een armoederisico van 15% niet te hoog is. Eén op zeven Belgen heeft een inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt.

Bron: Diverse overheidsinstellingen, 2018

De regering-Michel nam in het regeerakkoord de belofte op om de uitkeringen op te trekken tot de armoedegrens. Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) gooide eind 2017 deze belofte schaamteloos in de vuilbak. Bovendien gebruikte ze slechts 60% van de welvaartsenveloppe om de uitkeringen aan te passen. Zo groeit de kloof tussen uitkeringsgerechtigden en werkenden.

© 2018 Federaal ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)
Sitemap
Disclaimer