×

Inhoudstafel

Deel 1 - Werk aan de winkel
1.1. Koopkracht – De afbrokkeling gaat verder 1.2. Belgische werknemers kosten niet te veel 1.3. Productiviteit en lonen - werknemers krijgen niet het deel waar ze recht op hebben 1.4. Het inkomen van een CEO was in 2017 haast 7X zo groot als dat van een werknemer 1.5. Belastingen op ondernemingen: helemaal niet te hoog 1.6. Belgische bedrijven liggen aan het subsidieinfuus 1.7. De loonkloof: een oud zeer
Deel 2 – Arbeid is geen koopwaar
2.1. Heeft België echt een groeispurt gemaakt? 2.2. Hoe zit het met de beloofde jobs? 2.3. Werkloosheid en armoede: de werkloosheid "daalt"
Deel 3 - Het hoofd bieden aan de flexonzekerheid en opkomende digitalisering
3.1. Deeltijdse en tijdelijke jobs 3.2. Flexi-jobs = dumpingjobs 3.3. Ziekte en reïntegratie 3.4. De digitale kloof
Deel 4 – Verbreed en verdiep de toegang tot de sociale zekerheid
4.1. Sociale uitkeringen: onvoldoende om risico's mee te dekken 4.2. Onze pensioenen laten niet toe waardig ouder te worden
Deel 5 – Een rechtvaardige transitie als waarborg voor een duurzame toekomst
5.1. Investeer in duurzame mobiliteit 5.2. Te veel energiearmoede in België

Arbeid is geen koopwaar
Werkloosheid en armoede: de werkloosheid "daalt"

2.3 Werkloosheid en armoede: de werkloosheid "daalt"

Het klopt dat de werkloosheid daalt, iedere maand pakt de RVA uit met klinkende cijfers. Historisch gezien lijken we goed bezig. Wat men er niet bij verteld, is dat deze regering een pak werkzoekenden niet langer in de statistieken opneemt. Volgende mensen tellen blijkbaar niet mee:

Als je deze groepen wél opneemt in de statistieken, dan verandert het beeld en bleken er in de eerste helft van dit jaar 150.000 Belgen meer op zoek te zijn naar een job dan de RVA aangeeft.

Bron: RVA, eigen berekeningen, 2018

Hiernaast zijn er ook werknemers die genoodzaakt worden een deeltijdse job te aanvaarden, maar op zoek zijn naar een voltijdse job. Als zij minder verdienen dan 1.531,93 euro bruto per maand, ontvangen zij een bijpassing van de RVA. In het eerste trimester van 2018 bevonden zich maandelijks gemiddeld 36.947 werknemers in deze situatie, waarvan meer dan 75% vrouwen.

© 2018 Federaal ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)
Sitemap
Disclaimer